پایان دوره مربیگری درجه ۳ و داوری درجه ۲ در رشت

دورهمربیگری درجه ۳ داوری و درجه ۲ داوری به میزبانی استان گیلان و شهر رشت به مدت ۴ روز و مدرسی سعید جامی مدرس بین المللی و نام اشنای فدراسیون برگزار شد

نیما باقری طولابی و ازاده صفائیان دو نماینده لرستانی حاضر در این  دوره بودند

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید