باشگاه بیلیارد مطهری (پندار)

رنکینگ سال ۹۶ ایت‌بال

دی ۲۷, ۱۳۹۶, توسط farzin, دسته ایت بال

رنگینک سه فصل اول مسابقات ایت بال استان لرستان

نام و نام خانوادگی امتیاز بهار امتیاز تابستان امتیاز پاییز امتیاز زمستان جمع امتیازات
۱ مصطفی رحمتی ۲۲۰ ۲۷۰ ۲۲۰ ۷۱۰
۲ ایمان علیاری ۲۷۰ ۱۷۰ ۱۷۰ ۶۱۰
۳ رضا مرادی ۳۲۰ ۲۷۰ ۵۹۰
۴ بهروز کوشکی ۱۲۰ ۱۲۰ ۳۲۰ ۵۶۰
۵ آرش خادمی ۱۷۰ ۲۲۰ ۱۲۰ ۵۱۰
۶ محمد زندباف ۲۲۰ ۷۰ ۱۷۰ ۴۶۰
۷ بهزاد بهاروند ۳۷۰ ۷۰ ۴۴۰
۸ عرفان پیرداده ۲۲۰ ۲۲۰ ۴۴۰
۹ امین سبزی ۲۷۰ ۱۲۰ ۳۹۰
۱۰ حسین نظری ۱۲۰ ۷۰ ۱۲۰ ۳۱۰
۱۱ سیدرضا طاهری ۱۷۰ ۱۲۰ ۲۹۰
۱۲ مصطفی کاظمی ۷۰ ۱۷۰ ۲۴۰
۱۳ رضا فولادی ۷۰ ۱۷۰ ۲۴۰
۱۴ مهدی یاراحمدی ۲۲۰ ۲۲۰
۱۵ آرش دولتشاه ۱۲۰ ۷۰ ۱۹۰
۱۶ نیما طولابی ۱۲۰ ۷۰ ۱۹۰
۱۷ علیرضا احمد حسینی ۱۲۰ ۷۰ ۱۹۰
۱۸ رضا حسین­نژاد ۷۰ ۱۲۰ ۱۹۰
۱۹ رامین مرادی ۷۰ ۱۲۰ ۱۹۰
۲۰ رضا معتمدی ۰ ۷۰ ۱۲۰ ۱۹۰
۲۱ فریدون گیو ۱۷۰ ۱۷۰
۲۲ محمد نظری ۱۷۰ ۱۷۰
۲۳ رضا لشنی ۱۷۰ ۱۷۰
۲۴ امیر وروائی ۷۰ ۷۰ ۱۴۰
۲۵ محمودرضا فتاحی ۷۰ ۷۰ ۱۴۰
۲۶ علی کردی ۷۰ ۷۰ ۱۴۰
۲۷ امیر فرج­زاده ۱۲۰ ۱۲۰
۲۸ محمد هاشمی ۱۲۰ ۱۲۰
۲۹ رضا بابابیک ۱۲۰ ۱۲۰
۳۰ امیر طاهری ۱۲۰ ۱۲۰
۳۱ امین ذهابی ۱۲۰ ۱۲۰
۳۲ مجتبی نیازی ۱۲۰ ۱۲۰
۳۳ حسین سوری ۰ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
۳۴ عرفان مهرابی ۷۰ ۷۰
۳۵ رضا باباعلی ۷۰ ۷۰
۳۶ علی جمشیدی ۷۰ ۷۰
۳۷ رشید حکمت ۷۰ ۷۰
۳۸ مصطفی عبادی ۷۰ ۷۰
۳۹ میلاد میر ۷۰ ۷۰
۴۰ محمد امین لالی ۷۰ ۷۰
۴۱ امیر احمدی ۷۰ ۷۰
۴۲ ابراهیم نیازی ۷۰ ۷۰
۴۳ امیر علیاری ۷۰ ۷۰
۴۴ محمد ایمانی ۷۰ ۷۰
۴۵ مهرداد تقوایی ۷۰ ۷۰
۴۶ مهدی قاسمی ۷۰ ۷۰
۴۷ رئوف دوستی ۷۰ ۷۰
۴۸ اوستا رضایی ۷۰ ۷۰
۴۹ رضا رحمتی ۷۰ ۷۰
۵۰ علی نوروزی ۷۰ ۷۰
۵۱ سیاوش پاکدل ۰ ۷۰ ۷۰
۵۲ مرتضی مقدسی ۰ ۰ ۷۰ ۷۰
۵۳ میلاد طعیمی ۰ ۰ ۷۰ ۷۰
۵۴ محمد عبدالی ۰ ۰ ۷۰ ۷۰
۵۵ امیر فراشی ۰ ۰ ۷۰ ۷۰
۵۶ سام مقدس ۰ ۰ ۷۰ ۷۰

خب، شما چی فکر می‌کنید؟