باشگاه بیلیارد مطهری (پندار)

رنکینگ اسنوکر سال ۹۶ (تا فصل پاییز)

دی ۲۹, ۱۳۹۶, توسط farzin, دسته اسنوکر

رنکینگ سال ۹۶ اسنوکر تا پایان سه فصل نخست

در حال حاضر

بهروز کوشکی با جمع امتیاز ۸۱۰

امین پوشنده با ۷۶۰

رامین مرادی با ۵۶۰ امتیاز

به ترتیب حائز رتبه‌های اول تا سوم هستند.

برای مشاهده جدول کامل به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 

نام و نام خانوادگی امتیاز بهار امتیاز تابستان امتیاز پاییز امتیاز زمستان جمع امتیازات
۱ بهروز کوشکی ۳۷۰ ۱۷۰ ۲۷۰ ۸۱۰
۲ امین پوشنده ۳۲۰ ۳۲۰ ۱۲۰ ۷۶۰
۳ رامین مرادی ۲۷۰ ۱۷۰ ۱۲۰ ۵۶۰
۴ امین سبزی ۱۲۰ ۷۰ ۳۲۰ ۵۱۰
۵ سیاوش پاکدل ۱۷۰ ۲۲۰ ۷۰ ۴۶۰
۶ کامیار صامت زاده ۱۲۰ ۱۷۰ ۱۷۰ ۴۶۰
۷ اسماعیل صانعی ۱۷۰ ۷۰ ۲۲۰ ۴۶۰
۸ بهزاد بهاروند ۲۷۰ ۷۰ ۷۰ ۴۱۰
۹ آرش خادمی ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۳۶۰
۱۰ مجتبی کرمی ۲۲۰ ۰ ۱۲۰ ۳۴۰
۱۱ رشید حکمت ۱۷۰ ۷۰ ۷۰ ۳۱۰
۱۲ آرش دولتشاه ۱۲۰ ۷۰ ۱۲۰ ۳۱۰
۱۳ عرفان پیرداده ۲۲۰ ۷۰ ۰ ۲۹۰
۱۴ حسین رحیمی ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۷۰
۱۵ رضا بابا بیک ۱۲۰ ۱۲۰ ۰ ۲۴۰
۱۶ سلمان کشاورز ۷۰ ۰ ۱۷۰ ۲۴۰
۱۷ حسین سوری ۲۲۰ ۰ ۰ ۲۲۰
۱۸ ایمان شمس ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۰
۱۹ میلاد دلیخون ۰ ۰ ۲۲۰ ۲۲۰
۲۰ محمودرضا فتاحی ۱۲۰ ۷۰ ۰ ۱۹۰
۲۱ رضا فولادی ۷۰ ۱۲۰ ۰ ۱۹۰
۲۲ فریدون گیو ۷۰ ۱۲۰ ۰ ۱۹۰
۲۳ اصغر امیران ۱۲۰ ۰ ۷۰ ۱۹۰
۲۴ معین آریا ۱۲۰ ۰ ۷۰ ۱۹۰
۲۵  میلاد طعیمی ۱۷۰ ۰ ۰ ۱۷۰
۲۶ امید فرج زاده ۱۷۰ ۰ ۰ ۱۷۰
۲۷ نیما باقری طولابی ۷۰ ۷۰ ۰ ۱۴۰
۲۸ داریوش امرایی ۷۰ ۷۰ ۰ ۱۴۰
۲۹ مصطفی کاظمی ۷۰ ۷۰ ۰ ۱۴۰
۳۰ رضا علی بخشی ۷۰ ۷۰ ۰ ۱۴۰
۳۱ امیر طاهری ۷۰ ۷۰ ۰ ۱۴۰
۳۲ علی نوروزی ۷۰ ۷۰ ۰ ۱۴۰
۳۳ ایمان علیاری ۷۰ ۰ ۷۰ ۱۴۰
۳۴ محمد بیرانوند ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۰
۳۵ سعید پایدار ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۰
۳۶ امیر احمدی ۱۲۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۳۷ محمد رضایی ۱۲۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۳۸ امین ذهابی ۱۲۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۳۹ بهزاد بارانی ۱۲۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۴۰ مصطفی لطفی ۰ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
۴۱ مهدی کاردانفر ۷۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۲ محمد سقا ۷۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۳ محمد عباسی ۷۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۴ محمدامین دوستی ۷۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۵ امیرحسین شیخی ۷۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۶ امیر خاصیان ۷۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۷ محمد واحدیان ۷۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۸ محمد فرهادیان ۷۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۹ پیمان پوشنده ۷۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۰ رضا مرادی ۷۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۱ امیر صالحی ۷۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۲ مهدی رشیدی ۰ ۷۰ ۰ ۷۰
۵۳ سیدرضا طاهری ۰ ۷۰ ۰ ۷۰
۵۴ تارخ نداوی ۰ ۷۰ ۰ ۷۰
۵۵ فرشاد رضایی ۰ ۰ ۷۰ ۷۰
۵۶ سینا آقابیگی ۰ ۰ ۷۰ ۷۰
۵۷ امیر وروائی ۰ ۰ ۷۰ ۷۰

 

خب، شما چی فکر می‌کنید؟