باشگاه بیلیارد مطهری (پندار)

جدول رنکینگ ایت بال سال ۱۳۹۶ استان لرستان

اسفند ۱۹, ۱۳۹۶, توسط farzin, دسته اخبار بیلیارد, ایت بال

رتبه های اول تا سوم رنکینگ ایت بال سال ۱۳۹۶ استان لرستان به شرح زیر است:

  1. مصطفی رحمتی ۸۸۰
  2. بهروز کوشکی ۷۸۰
  3. رضا مرادی ۷۶۰

در ادامه جدول کامل این رنکینگ ملاحظه می‌شود:

ردیف

نام و نام خانوادگی

امتیاز بهار

امتیاز تابستان 

امتیاز پاییز

امتیاز زمستان

جمع امتیازات

۱ مصطفی رحمتی ۲۲۰ ۲۷۰ ۲۲۰ ۱۷۰ ۸۸۰
۲ بهروز کوشکی ۱۲۰ ۱۲۰ ۳۲۰ ۲۲۰ ۷۸۰
۳ رضا مرادی ۳۲۰ ۰ ۲۷۰ ۱۷۰ ۷۶۰
۴ ایمان علیاری ۲۷۰ ۱۷۰ ۱۷۰ ۱۲۰ ۷۳۰
۵ عرفان پیرداده ۲۲۰ ۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۶۶۰
۶ محمد زندباف ۲۲۰ ۷۰ ۱۷۰ ۱۷۰ ۶۳۰
۷ آرش خادمی ۱۷۰ ۲۲۰ ۱۲۰ ۷۰ ۵۸۰
۸ رضا فولادی ۷۰ ۰ ۱۷۰ ۲۷۰ ۵۱۰
۹ آرش دولتشاه ۱۲۰ ۰ ۷۰ ۳۲۰ ۵۱۰
۱۰ بهزاد بهاروند ۳۷۰ ۰ ۷۰ ۰ ۴۴۰
۱۱ امین سبزی ۲۷۰ ۰ ۱۲۰ ۰ ۳۹۰
۱۲ حسین نظری ۱۲۰ ۷۰ ۱۲۰ ۷۰ ۳۸۰
۱۳ سیدرضا طاهری ۱۷۰ ۰ ۱۲۰ ۷۰ ۳۶۰
۱۴ مصطفی کاظمی ۷۰ ۰ ۱۷۰ ۱۲۰ ۳۶۰
۱۵ علیرضا احمد حسینی ۱۲۰ ۰ ۷۰ ۱۲۰ ۳۱۰
۱۶ امیر وروائی ۷۰ ۰ ۷۰ ۱۷۰ ۳۱۰
۱۷ نیما طولابی ۱۲۰ ۰ ۷۰ ۷۰ ۲۶۰
۱۸ رامین مرادی ۷۰ ۰ ۱۲۰ ۷۰ ۲۶۰
۱۹ رضا معتمدی ۰ ۷۰ ۱۲۰ ۷۰ ۲۶۰
۲۰ محمودرضا فتاحی ۷۰ ۰ ۷۰ ۱۲۰ ۲۶۰
۲۱ مهدی یاراحمدی ۲۲۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۰
۲۲ رضا حسین­نژاد ۷۰ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۹۰
۲۳ محمد عبدالی ۰ ۰ ۷۰ ۱۲۰ ۱۹۰
۲۴ فریدون گیو ۱۷۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۰
۲۵ محمد نظری ۱۷۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۰
۲۶ رضا لشنی ۱۷۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۰
۲۷ علی کردی ۷۰ ۰ ۷۰ ۰ ۱۴۰
۲۸ علی جمشیدی ۷۰ ۰ ۰ ۷۰ ۱۴۰
۲۹ سیاوش پاکدل ۰ ۷۰ ۰ ۷۰ ۱۴۰
۳۰ امیر فرج­زاده ۱۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۳۱ محمد هاشمی ۱۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۳۲ رضا بابابیک ۱۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۳۳ امیر طاهری ۱۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۳۴ امین ذهابی ۱۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۳۵ مجتبی نیازی ۱۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۳۶ حسین سوری ۰ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۰
۳۷ محمد یعقوبی ۰ ۰ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
۳۸ امین پوشنده ۰ ۰ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
۳۹ علی پیخوشیان ۰ ۰ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
۴۰ عرفان مهرابی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۱ رضا باباعلی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۲ رشید حکمت ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۳ مصطفی عبادی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۴ میلاد میر ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۵ محمد امین لالی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۶ امیر احمدی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۷ ابراهیم نیازی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۸ امیر علیاری ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۹ محمد ایمانی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۰ مهرداد تقوایی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۱ مهدی قاسمی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۲ رئوف دوستی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۳ اوستا رضایی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۴ رضا رحمتی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۵ علی نوروزی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۶ مرتضی مقدسی ۰ ۰ ۷۰ ۰ ۷۰
۵۷ میلاد طعیمی ۰ ۰ ۷۰ ۰ ۷۰
۵۸ امیر فراشی ۰ ۰ ۷۰ ۰ ۷۰
۵۹ سام مقدس ۰ ۰ ۷۰ ۰ ۷۰
۶۰ علی دریکوندی ۰ ۰ ۰ ۷۰ ۷۰

خب، شما چی فکر می‌کنید؟