جدول رنکینگ ایت بال سال ۱۳۹۶ استان لرستان

رتبه های اول تا سوم رنکینگ ایت بال سال ۱۳۹۶ استان لرستان به شرح زیر است:

  1. مصطفی رحمتی ۸۸۰
  2. بهروز کوشکی ۷۸۰
  3. رضا مرادی ۷۶۰

در ادامه جدول کامل این رنکینگ ملاحظه می‌شود:

ردیف

نام و نام خانوادگی

امتیاز بهار

امتیاز تابستان 

امتیاز پاییز

امتیاز زمستان

جمع امتیازات

۱ مصطفی رحمتی ۲۲۰ ۲۷۰ ۲۲۰ ۱۷۰ ۸۸۰
۲ بهروز کوشکی ۱۲۰ ۱۲۰ ۳۲۰ ۲۲۰ ۷۸۰
۳ رضا مرادی ۳۲۰ ۰ ۲۷۰ ۱۷۰ ۷۶۰
۴ ایمان علیاری ۲۷۰ ۱۷۰ ۱۷۰ ۱۲۰ ۷۳۰
۵ عرفان پیرداده ۲۲۰ ۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۶۶۰
۶ محمد زندباف ۲۲۰ ۷۰ ۱۷۰ ۱۷۰ ۶۳۰
۷ آرش خادمی ۱۷۰ ۲۲۰ ۱۲۰ ۷۰ ۵۸۰
۸ رضا فولادی ۷۰ ۰ ۱۷۰ ۲۷۰ ۵۱۰
۹ آرش دولتشاه ۱۲۰ ۰ ۷۰ ۳۲۰ ۵۱۰
۱۰ بهزاد بهاروند ۳۷۰ ۰ ۷۰ ۰ ۴۴۰
۱۱ امین سبزی ۲۷۰ ۰ ۱۲۰ ۰ ۳۹۰
۱۲ حسین نظری ۱۲۰ ۷۰ ۱۲۰ ۷۰ ۳۸۰
۱۳ سیدرضا طاهری ۱۷۰ ۰ ۱۲۰ ۷۰ ۳۶۰
۱۴ مصطفی کاظمی ۷۰ ۰ ۱۷۰ ۱۲۰ ۳۶۰
۱۵ علیرضا احمد حسینی ۱۲۰ ۰ ۷۰ ۱۲۰ ۳۱۰
۱۶ امیر وروائی ۷۰ ۰ ۷۰ ۱۷۰ ۳۱۰
۱۷ نیما طولابی ۱۲۰ ۰ ۷۰ ۷۰ ۲۶۰
۱۸ رامین مرادی ۷۰ ۰ ۱۲۰ ۷۰ ۲۶۰
۱۹ رضا معتمدی ۰ ۷۰ ۱۲۰ ۷۰ ۲۶۰
۲۰ محمودرضا فتاحی ۷۰ ۰ ۷۰ ۱۲۰ ۲۶۰
۲۱ مهدی یاراحمدی ۲۲۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۰
۲۲ رضا حسین­نژاد ۷۰ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۹۰
۲۳ محمد عبدالی ۰ ۰ ۷۰ ۱۲۰ ۱۹۰
۲۴ فریدون گیو ۱۷۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۰
۲۵ محمد نظری ۱۷۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۰
۲۶ رضا لشنی ۱۷۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۰
۲۷ علی کردی ۷۰ ۰ ۷۰ ۰ ۱۴۰
۲۸ علی جمشیدی ۷۰ ۰ ۰ ۷۰ ۱۴۰
۲۹ سیاوش پاکدل ۰ ۷۰ ۰ ۷۰ ۱۴۰
۳۰ امیر فرج­زاده ۱۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۳۱ محمد هاشمی ۱۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۳۲ رضا بابابیک ۱۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۳۳ امیر طاهری ۱۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۳۴ امین ذهابی ۱۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۳۵ مجتبی نیازی ۱۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۳۶ حسین سوری ۰ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۰
۳۷ محمد یعقوبی ۰ ۰ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
۳۸ امین پوشنده ۰ ۰ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
۳۹ علی پیخوشیان ۰ ۰ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
۴۰ عرفان مهرابی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۱ رضا باباعلی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۲ رشید حکمت ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۳ مصطفی عبادی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۴ میلاد میر ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۵ محمد امین لالی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۶ امیر احمدی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۷ ابراهیم نیازی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۸ امیر علیاری ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۹ محمد ایمانی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۰ مهرداد تقوایی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۱ مهدی قاسمی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۲ رئوف دوستی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۳ اوستا رضایی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۴ رضا رحمتی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۵ علی نوروزی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۶ مرتضی مقدسی ۰ ۰ ۷۰ ۰ ۷۰
۵۷ میلاد طعیمی ۰ ۰ ۷۰ ۰ ۷۰
۵۸ امیر فراشی ۰ ۰ ۷۰ ۰ ۷۰
۵۹ سام مقدس ۰ ۰ ۷۰ ۰ ۷۰
۶۰ علی دریکوندی ۰ ۰ ۰ ۷۰ ۷۰

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید