اولین جلسه رسمی کمیته انضباطی

اولین جلسهرسمی بیلیارد استان لرستان روز سه شنبه  ۴ اردیبهشت ۹۷ برگزار میگردد

در این جلسه به تخلف اقایان بهروز کوشکی و امیر وروایی در مسابقه رنکینگ پاکت بیلیارد (زمستان )  سال  ۹۶ رسیدگی میشود

افراد نام برده میتوانند برای  توضیحات و دفاع از خود  در این جلسه حضور پیدا کنند

نکته قابل توجه

این جلسه انضباطی اولین جلسه در طول تاریخ بیلیارد لرستان میباشد که در هیئت جدید برگزار میگردد .

تقدیر و تشکر فراوان از هیئت بیلیارد لرستان بخاطر برگزاری جلسه انضباطی و سرو سامان دادن به این کمیته بسیار حساس هیئت بیلیارد استان لرستان

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید