رنکینگ ایت بال سال ۹۷

رنکینگ فصل بهار فصل بهار سال ۹۷

نام و نام خانوادگی امتیاز بهار امتیاز تابستان امتیاز پاییز امتیاز زمستان جمع امتیازات
۱ حسین سوری ۳۲۰ ۳۲۰
۲ سید رضا طاهزی ۲۷۰ ۲۷۰
۳ سیاوش پاکدل ۲۲۰ ۲۲۰
۴ رضا فولادی ۲۲۰ ۲۲۰
۵ علی رضا احمدیان ۱۷۰ ۱۷۰
۶ امین پوشنده ۱۷۰ ۱۷۰
۷ محمد زند باف ۱۷۰ ۱۷۰
۸ رامین مرادی ۱۷۰ ۱۷۰
۹ محمد نظری ۱۲۰ ۱۲۰
۱۰ آرش دولتشاه ۱۲۰ ۱۲۰
۱۱ امین سبزی ۱۲۰ ۱۲۰
۱۲ مهدی یاراحمدی ۱۲۰ ۱۲۰
۱۳ حسین پوشنده ۱۲۰ ۱۲۰
۱۴ بهزاد بهاروند ۱۲۰ ۱۲۰
۱۵ مصطفی رحمتی ۱۲۰ ۱۲۰
۱۶ کامیار صامت زاده ۷۰ ۷۰
۱۷ سام مقدسی ۷۰ ۷۰
۱۸ حسین نظری ۷۰ ۷۰
۱۹ رضا زلی پور ۷۰ ۷۰
۲۰ اشکان چگنی ۷۰ ۷۰
۲۱ پیمان زارعی ۷۰ ۷۰
۲۲ رضا قائد رحمت ۷۰ ۷۰
۲۳ ایمان علیاری ۷۰ ۷۰
۲۴ فرشاد گودرزی ۷۰ ۷۰
۲۵ محمد رضا ملکی ۷۰ ۷۰
۲۶ جاهد رحمتی ۷۰ ۷۰
۲۷ عرفان پیر داده ۷۰ ۷۰
۲۸ علی عربان ۷۰ ۷۰
۲۹ آرش خادمی ۷۰ ۷۰
۳۰ رضا لشنی ۷۰ ۷۰
۳۱ مصطفی کاظمی ۷۰ ۷۰
۳۲ امیر علیاری ۷۰ ۷۰
۳۳ سلمان کشاورز ۷۰ ۷۰
۳۴ حسین زاهد پور ۷۰ ۷۰
۳۵ محمد رئوفی ۷۰ ۷۰

 

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید