رامین نبی زاده به اغوش بیلیارد لرستان بازگشت

طی حکم صادر شده از سوی کمیته انضباطی بیلیارد لرستان، رامین نبی زاده بازیکن با سابقه بیلیارد استان و کشور به دلیل تخلف انجام شده در رنکینگ اسنوکر فصل بهار به مدت ۶ ماه محرومیت تعلیقی شد و در صورت تکرار دو سال محروم میگردد

نبی زاده میتواند در رنکینگ ومسابقات پیش رو حضور پیدا کند

تشکر از هیئت بیلیارد پر تلاش لرستان که با تصمیم بجا و منطقی خود راه را برای این بازیکن با ادب و با سابقه باز کرد .

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید