مسابقه اسنوکر زیر ۱۸ سال استان لرستان

با پیگیریهای هیئت بیلیارد لرستانیک دوره مسابقه اسنوکر استانی زیر ۱۸ سال روز جمعه ۴ خرداد ۹۷ در خرم ابتد برگزار میگردد

متولدین ۱۳۷۹ به بعد حق شرکت در این مسابقه را دارند

مبلغ ورودی هر نفر ۲۵ هزار تومان میباشد

بازیکنان میبایست از هیئت شهرستان خود معرفی نامه به همراه داشته باشند(با هماهنگی هیئت در مسابقه استانی حضور پیدا کنند)

 

 

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید