نتایج مسابقه تن بال جام رمضان

این مسابقه
با حضور ۲۱ نفر در خرم اباد برگزار گردید

نتایج هشت نفر پایانی

سید رضا طاهری -ارشد نظری= طاهری

رامین نبی زاده -رضا مرادی =  مرادی

امین سبزی -ارش دولتشاه = دولتشاه

محمد عبدالی -سیاوش پاکدل= عبدالی

چهار نفر پایانی

طاهری -عبدالی = عبدالی

دولتشاه – مرادی = دولتشاه

بازی نهایی

عبدالی -دولتشاه = عبدالی

بازی رده بندی

طاهری – مرادی= طاهری

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید