نتایج رنکینگ اسنوکر بهار و تابستان ۹۷ استان لرستان

جدول رنکینگ اسنوکر بهار و تابستان ۹۷ استان لرستان

  نام و نام خانوادگی امتیاز بهار امتیاز تابستان امتیاز پاییز امتیاز زمستان جمع امتیازات
۱ امین سبزی ۳۷۰ ۳۷۰     ۷۴۰
۲ آرش دولتشاه ۲۷۰ ۲۷۰     ۵۴۰
۳ سیاوش پاکدل ۲۲۰ ۳۲۰     ۵۴۰
۴ مجتبی کرمی ۳۲۰ ۱۷۰     ۴۹۰
۵ حسین سوری ۲۲۰ ۲۲۰     ۴۴۰
۶ اسماعیل صانعی ۲۷۰ ۱۲۰     ۳۹۰
۷ مصطفی کاظمی ۱۲۰ ۲۷۰     ۳۹۰
۸ مهدی  یاراحمدی ۱۷۰ ۱۷۰     ۳۴۰
۹ محمد محمودی ۱۲۰ ۲۲۰     ۳۴۰
۱۰ حسین پوشنده ۱۲۰ ۲۲۰     ۳۴۰
۱۱ امین پوشنده ۲۲۰       ۲۲۰
۱۲ فریدون گیو ۲۲۰       ۲۲۰
۱۳ عرفان پیرداده   ۲۲۰     ۲۲۰
۱۴ نیما باقری طولابی ۱۲۰ ۷۰     ۱۹۰
۱۵ جاهد رحمتی ۱۲۰ ۷۰     ۱۹۰
۱۶ رشید حکمت ۷۰ ۱۲۰     ۱۹۰
۱۷ رضا فولادی ۷۰ ۱۲۰     ۱۹۰
۱۸ محمد نظری ۷۰ ۱۲۰     ۱۹۰
۱۹ رضا لشنی ۷۰ ۱۲۰     ۱۹۰
۲۰ امید شمس ۱۷۰       ۱۷۰
۲۱ اصغر امیران ۷۰ ۷۰     ۱۴۰
۲۲ محمد ابدلی ۷۰ ۷۰     ۱۴۰
۲۳ رضا  دلیخون ۷۰ ۷۰     ۱۴۰
۲۴ کامیار صامت زاده ۱۲۰       ۱۲۰
۲۵ بهزاد بهاروند ۱۲۰       ۱۲۰
۲۶ تارخ نواری ۱۲۰       ۱۲۰
۲۷ مصطفی رحمتی ۱۲۰       ۱۲۰
۲۸ امیر ورائی   ۱۲۰     ۱۲۰
۲۹ حسین رحیمی   ۱۲۰     ۱۲۰
۳۰ علی نوروزی   ۱۲۰     ۱۲۰
۳۱ امیر صالحی   ۱۲۰     ۱۲۰
۳۲ رامین نبی زاده   ۱۲۰     ۱۲۰
۳۳ رامین مرادی ۷۰       ۷۰
۳۴ سلمان کشاورز ۷۰       ۷۰
۳۵ پیمان پوشنده ۷۰       ۷۰
۳۶ محمد دریایی ۷۰       ۷۰
۳۷ یاسین سر لک ۷۰       ۷۰
۳۸ آریا تقلینی ۷۰       ۷۰
۳۹ رضا زکی زاده ۷۰       ۷۰
۴۰ حسن زاده ۷۰       ۷۰
۴۱ میلاد دلیخون ۷۰       ۷۰
۴۲ علی واحدیان   ۷۰     ۷۰
۴۳ بهروز کوشکی   ۷۰     ۷۰
۴۴ فرشاد رضایی   ۷۰     ۷۰
۴۵ سینا سرلک   ۷۰     ۷۰
۴۶ محمد شیخی   ۷۰     ۷۰
۴۷ امیر فراشی   ۷۰     ۷۰
۴۸ امین ذهابی   ۷۰     ۷۰
۴۹ مهدی رشیدی   ۷۰     ۷۰
۵۰ امیر خاصیان   ۷۰     ۷۰
۵۱ محمد فرهادی   ۷۰     ۷۰

 

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید