نفرات و تیمهای شرکت کننده در لیگ ایت بال استان لرستان

اسامی نفرات تیمهای شرکت کننده در لیگ ایت بال استان لرستان

رامین نبی زاده – سید رضا طاهری (سام خرم اباد)

حسین سوری -رضا فولادی (پرندخرم اباد )

محمد عبدالی -امیر حسین موسوی (توپ سیاه خرم اباد)

بهروز کوشکی -اوستا رضایی (اریکه بروجرد )

محمد نظری – ارش دولتشاه (وینرخرم اباد)

مصطفی کاظمی -عرفان پیرداده (رویال خرم اباد)

امین پوشنده – حسین پوشنده (باشگاه ۱۴۷بروجرد )

ایمان علیاری -رامین مرادی (سران بروجرد )

مصطفی رحمتی -ارش خادمی (استار دورود)

محمد باجولوند – عرفان یکتا (ایت بال دورود )

محمد زندباف -مهدی یاراحمدی (احمدی دورود )

نیما سهرابی – مهدی لیریایی (شندر دورود )

دور رفت ۲۷ مهرماه در باشگاه ۱۴۷ بروجرد برگزار میگردد

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید