دور نیمه نهایی لیگ پاکت بیلیارد استان لرستان

نیمه نهایی
لیگ پاکت بیلیارد استان لرستان با حضور چهار تیم برتر روز جمعه مورخ ۴ اذر ماه در خرم اباد برگزار میگردد.

لیگ استان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه ۶ تیمه برگزار گردید که از هر گروه دو تیم به دور پایانی این مسابقات راه یافتند

گروه اول

۱-تیم اریکه  بروجرد (بهروز کوشکی -اوستا رضایی)

۲-تیم رویال خرم اباد  (مصطفی کاظمی -عرفان پیرداده)

۱-گروه دوم

تیم سام خرم اباد  (رامین نبی زاده -سید رضا طاهری)

تیم ۱۴۷ بروجرد (امین پوشنده -حسین پوشنده )

بازیهای  روز جمعه ۴ اذر برای راه یابی به فینال

اریکه  بروجرد _۱۴۷ بروجرد

سام خرم اباد – رویال بروجرد

نکته قابل توجه حذف تیم هیئت بیلیارد دورود در گروه  دوم این مسابقات با فاصله میلی متری با تیم ۱۴۷ بروجرد بود

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید