جدول رنکینگ اسنوکر استان لرستان سال ۹۶

رنکینگ اسنوکر سال ۹۶

نام و نام خانوادگی امتیاز بهار امتیاز زمستان امتیاز پاییز امتیاز تابستان جمع امتیازات
۱ بهروز کوشکی

۳۷۰

۳۷۰
۲ امین پوشنده ۳۲۰ ۳۲۰
۳ بهزاد بهاروند ۲۷۰ ۲۷۰
۴ رامین مرادی ۲۷۰ ۲۷۰
۵ عرفان پیرداده ۲۲۰ ۲۲۰
۶ حسین سوری ۲۲۰ ۲۲۰
۷ مجتبی کرمی ۲۲۰ ۲۲۰
۸ محمد نظری ۲۲۰ ۲۲۰
۹ میاد طعیمی ۱۷۰ ۱۷۰
۱۰ سیاوش پاکدل ۱۷۰ ۱۷۰
۱۱ امید فرج­زاده ۱۷۰ ۱۷۰
۱۲ رشید حکمت ۱۷۰ ۱۷۰
۱۳

آرش خادمی

۱۲۰ ۱۲۰
۱۴ امین سبزی ۱۲۰ ۱۲۰
۱۵ اصغر امیران ۱۲۰ ۱۲۰
۱۶ بهزاد بارانی ۱۲۰ ۱۲۰
۱۷ رضا بابابیگ ۱۲۰ ۱۲۰
۱۸ امیر وروایی ۱۲۰ ۱۲۰
۱۹ امیر احمدی ۱۲۰ ۱۲۰
۲۰ محمد رضایی ۱۲۰ ۱۲۰
۲۱ محمدرضا فتاحی ۱۲۰ ۱۲۰
۲۲ کامیار صامت­زاده ۱۲۰ ۱۲۰
۲۳ امین ذهابی ۱۲۰ ۱۲۰
۲۴ معین آریا ۱۲۰ ۱۲۰
۲۵ مهدی کاردانفر ۷۰ ۷۰
۲۶ امیر طاهری ۷۰ ۷۰
۲۷ آرش دولتشاه ۷۰ ۷۰
۲۸ اسماعیل صانعی ۷۰ ۷۰
۲۹ محمد عباسی ۷۰ ۷۰
۳۰ محمد سقا ۷۰ ۷۰
۳۱ ایمان علیاری ۷۰ ۷۰
۳۲ محمدامین دوستی ۷۰ ۷۰
۳۳ محمدرضا شیخی ۷۰ ۷۰
۳۴ نیما طولابی ۷۰ ۷۰
۳۵ علی نوروزی ۷۰ ۷۰
۳۶ داریوش امرائی ۷۰ ۷۰
۳۷ امیر خاصیان ۷۰ ۷۰
۳۸ سلمان کشاورز ۷۰ ۷۰
۳۹ علی واحدیان ۷۰ ۷۰
۴۰ شجاع طاهری ۷۰ ۷۰
۴۱ محمد فرهادی ۷۰ ۷۰
۴۲ رضا علی­بخش ۷۰ ۷۰
۴۳ پیمان پوشنده ۷۰ ۷۰
۴۴ مصطفی کاظمی ۷۰ ۷۰
۴۵ رضا مرادی ۷۰ ۷۰
۴۶ فریدون گیو ۷۰ ۷۰
۴۷ رضا فولادی ۷۰ ۷۰
۴۸ امیر صالحی ۷۰ ۷۰

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید