جدول رنکینگ ایت بال استان لرستان سال ۹۶

رنکینگ ایت بال سال ۹۶

نام و نام خانوادگی امتیاز بهار امتیاز زمستان امتیاز پاییز امتیاز تابستان جمع امتیازات
۱ بهزاد بهاروند ۳۷۰ ۳۷۰
۲ رضا مرادی ۳۲۰ ۳۲۰
۳ ایمان علیاری ۲۷۰ ۲۷۰
۴ امین سبزی ۲۷۰ ۲۷۰
۵ عرفان پیرداده ۲۲۰ ۲۲۰
۶ محمد زندباف ۲۲۰ ۲۲۰
۷ مهدی یاراحمدی ۲۲۰ ۲۲۰
۸ مصطفی رحمتی ۲۲۰ ۲۲۰
۹ فریدون گیو ۱۷۰ ۱۷۰
۱۰ سیررضا طاهری ۱۷۰ ۱۷۰
۱۱ محمد نظری ۱۷۰ ۱۷۰
۱۲ آرش خادمی ۱۷۰ ۱۷۰
۱۳ رضا لشنی ۱۷۰ ۱۲۰
۱۴ آرش دولتشاه ۱۲۰ ۱۲۰
۱۵ امیر فرج­زاده ۱۲۰ ۱۲۰
۱۶ محمد هاشمی ۱۲۰ ۱۲۰
۱۷ رضا بابابیک ۱۲۰ ۱۲۰
۱۸ امیر طاهری ۱۲۰ ۱۲۰
۱۹ امین ذهابی ۱۲۰ ۱۲۰
۲۰ حسین نظری ۱۲۰ ۱۲۰
۲۱ نیما طولابی ۱۲۰ ۱۲۰
۲۲ بهروز کوشکی ۱۲۰ ۱۲۰
۲۳ علیرضا احمد حسینی ۱۲۰ ۱۲۰
۲۴ مجتبی نیازی ۱۲۰ ۱۲۰
۲۵ رضا حسین­نژاد ۷۰ ۷۰
۲۶ عرفان مهرابی ۷۰ ۷۰
۲۷ رضا باباعلی ۷۰ ۷۰
۲۸ علی جمشیدی ۷۰ ۷۰
۲۹ رشید حکمت ۷۰ ۷۰
۳۰ مصطفی عبادی ۷۰ ۷۰
۳۱ امیر وروائی ۷۰ ۷۰
۳۲ میلاد میر ۷۰ ۷۰
۳۳ رامین مرادی ۷۰ ۷۰
۳۴ محمد امین لالی ۷۰ ۷۰
۳۵ مصطفی کاظمی ۷۰ ۷۰
۳۶ امیر احمدی ۷۰ ۷۰
۳۷ ابراهیم نیازی ۷۰ ۷۰
۳۸ امیر علیاری ۷۰ ۷۰
۳۹ محمودرضا فتاحی ۷۰ ۷۰
۴۰ محمد ایمانی ۷۰ ۷۰
۴۱ مهرداد تقوایی ۷۰ ۷۰
۴۲ مهدی قاسمی ۷۰ ۷۰
۴۳ رضا فولادی ۷۰ ۷۰
۴۴ علی کردی ۷۰ ۷۰
۴۵ رئوف دوستی ۷۰ ۷۰
۴۶ اوستا رضایی ۷۰ ۷۰
۴۷ رضا رحمتی ۷۰ ۷۰
۴۸ علی نوروزی ۷۰ ۷۰

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید