سنجایی نائب قهرمان جایزه بزرگ تهران

مسابقه اسنوکریک دوره مسابقه جایزه بزرگ اسنوکر ۶ توپ   به میزبانی باشگاه مانی تهران روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ ۴۵ خرداد با حضور ۳۲ نفر از بهترینهای این رشته برگزار گردید .امین سنجایی بازیکن جوان  لرستانی با شایستگی  به فینال راه پیدا کرد .

سنجائی -علی تهرانی =سنجایی

سنجائی -علی روشنی کیا =سنجایی

سنجائی -سپهر لبابی = سنجایی

سنجائی -سعید فتحی =سنجایی

بازی فینال

سنجایی -سیاوش مزینی =مزینی

 

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید