مسابقه ازاد ایت بال (کرمانشاه )

یک دوره مسابقه ازادیک دوره مسابقه ازاد ایت بال روز جمعه مورخ ۱۲ خرداد در کرمانشاه برگزار میگردد. ورودی هر نفر ۴۰ هزار تومان میباشد.

نفرات اعزامی از لرستان

۱- علیرضا احمد حسینی

۲-مجتب نیازی

۳- امین سبزی

۴- رضا فولادی

۵-عرفان پیرداده

۶-رضا مرادی

نتایج دور حذفی

علیرضا احمد حسینی  _ محمد مسعودی =مسعودی

رضا فولادی _ علی مقصود =مقصود

امین سبزی  _ محمد نظری =سبزی

هشت نفر پایانی

امین سبزی _ حسام اسکندری = سبزی

چهار نفر پایانی

امین سبزی ۴ حمیدرضا حقیقی ۷ = حقیقی

سبزی با شایستگی به مقام سوم مشترک دست یافت

 

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید