رنکینگ اسنوکر استان (فصل تابستان)

مسابقهاسنوکر رنکینگ استان لرستان (تابستان)

این مسابقه روز جمعه مورخ ۱۳ مرداد  ساعت ۹ صبح در باشگاه بیلیارد یزدان (با مدیریت سعید پایدار) واقع در چهار راه فرهنگ .کوچه چمنگرد خرم اباد برگزار میگردد.

ورودی هر نفر ۲۵ هزار تومان

لباس فرم و بیمه ورزشی الزامی میباشد

 

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید