خبرهای از جشنواره ورزشهای بیلیاردی در ارومیه

اینجشنواره با حضور ۳۵۰ نفر از سرتاسر کشور حضور دارند

اکثر استانها در رژه افتتاحیه حضور داشتند که استان لرستان با داشتن ۶ نفر در این جشنواره ، متاسفانه در رژه استانها حضور نداشت

نفرات لرستانی حاضر در این جشنواره

اقایان

امین سنجایی

رضا مرادی

علیزضا احمد حسینی

اصغر امیران (پیشکسوتان )

بانوان

ازاده صفائیان (داور )

ساناز جوکار

پری و سارا بهاروند

اکثر این شرکت کنندگان لرستانی با نام تیمهای تهرانی در ارومیه حضور دارند

سنجایی و مرادی موفق شدند در مسابقات انفرادی  به دور حذفی رشته های خود راه یابند

ازاده صفائیان داور شایسته لرستانی نیز قضاوتهای خوبی رو داشتند

 

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید