دو انتصاب در بیلیارد لرستان

طی احکامی جداگانهاز سوی اقای طولابی اقایان حسین نظری به عنوان سرپرست هئیت شهرستان دورود و اقای امین سبزی به عنوان مسئول کمیته مربیان انتخاب شدند. با ارزوی موفقیت برای این دو عزیز و بیلیارد لرستان

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید