رنکینگ اسنوکر سال ۹۶ (تابستان)

با برگزاری مسابقات رنکینگ فصل تابستان اسنوکر استان لرستان جدول رنکینگ به صورت زیر اعلام می‌گردد.

 رتبه نام و نام خانوادگی امتیاز بهار امتیاز تابستان امتیاز پاییز امتیاز زمستان جمع امتیازات
۱ امین پوشنده ۳۲۰ ۳۲۰     ۶۴۰
۲ بهروز کوشکی ۳۷۰ ۱۷۰     ۵۴۰
۳ رامین مرادی ۲۷۰ ۱۷۰     ۴۴۰
۴ سیاوش پاکدل ۱۷۰ ۲۲۰     ۳۹۰
۵ بهزاد بهاروند ۲۷۰ ۷۰     ۳۴۰
۶ کامیار صامت زاده ۱۲۰ ۱۷۰     ۲۹۰
۷ عرفان پیرداده ۲۲۰ ۷۰     ۲۹۰
۸ حسین رحیمی ۰ ۲۷۰     ۲۷۰
۹ رشید حکمت ۱۷۰ ۷۰     ۲۴۰
۱۰ رضا بابا بیک ۱۲۰ ۱۲۰     ۲۴۰
۱۱ آرش خادمی ۱۲۰ ۱۲۰     ۲۴۰
۱۲ اسماعیل صانعی ۱۷۰ ۷۰     ۲۴۰
۱۳ حسین سوری ۲۲۰ ۰     ۲۲۰
۱۴ مجتبی کرمی ۲۲۰ ۰     ۲۲۰
۱۵ ایمان شمس ۰ ۲۲۰     ۲۲۰
۱۶ آرش دولتشاه ۱۲۰ ۷۰     ۱۹۰
۱۷ امین سبزی ۱۲۰ ۷۰     ۱۹۰
۱۸ محمودرضا فتاحی ۱۲۰ ۷۰     ۱۹۰
۱۹ رضا فولادی ۷۰ ۱۲۰     ۱۹۰
۲۰ فریدون گیو ۷۰ ۱۲۰     ۱۹۰
۲۱  میلاد طعیمی ۱۷۰ ۰     ۱۷۰
۲۲ امید فرج زاده ۱۷۰ ۰     ۱۷۰
۲۳ نیما باقری طولابی ۷۰ ۷۰     ۱۴۰
۲۴ داریوش امرایی ۷۰ ۷۰     ۱۴۰
۲۵ مصطفی کاظمی ۷۰ ۷۰     ۱۴۰
۲۶ رضا علی بخشی ۷۰ ۷۰     ۱۴۰
۲۷ امیر طاهری ۷۰ ۷۰     ۱۴۰
۲۸ علی نوروزی ۷۰ ۷۰     ۱۴۰
۲۹ محمد بیرانوند ۰ ۱۲۰     ۱۲۰
۳۰ سعید پایدار ۰ ۱۲۰     ۱۲۰
۳۱ امیر احمدی ۱۲۰ ۰     ۱۲۰
۳۲ اصغر امیران ۱۲۰ ۰     ۱۲۰
۳۳ معین آریا ۱۲۰ ۰     ۱۲۰
۳۴ محمد رضایی ۱۲۰ ۰     ۱۲۰
۳۵ امین ذهابی ۱۲۰ ۰     ۱۲۰
۳۶ بهزاد بارانی ۱۲۰ ۰     ۱۲۰
۳۷ مهدی کاردانفر ۷۰ ۰     ۷۰
۳۸ محمد سقا ۷۰ ۰     ۷۰
۳۹ محمد عباسی ۷۰ ۰     ۷۰
۴۰ ایمان علیاری ۷۰ ۰     ۷۰
۴۱ محمدامین دوستی ۷۰ ۰     ۷۰
۴۲ امیرحسین شیخی ۷۰ ۰     ۷۰
۴۳ امیر خاصیان ۷۰ ۰     ۷۰
۴۴ سلمان کشاورز ۷۰ ۰     ۷۰
۴۵ محمد واحدیان ۷۰ ۰     ۷۰
۴۶ محمد فرهادیان ۷۰ ۰     ۷۰
۴۷ پیمان پوشنده ۷۰ ۰     ۷۰
۴۸ رضا مرادی ۷۰ ۰     ۷۰
۴۹ امیر صالحی ۷۰ ۰     ۷۰
۵۰ مهدی رشیدی ۰ ۷۰     ۷۰
۵۱ سیدرضا طاهری ۰ ۷۰     ۷۰
۵۲ تارخ نداوی ۰ ۷۰    

۷۰

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید