تاریخ برگزاری رنکینگ اسنوکر استان لرستان

مسابقهرنکینگ اسنوکر استان لرستان طی روزهای ۹ و ۱۰ اذر ماه به میزبانی شهرستان بروجرد برگزار میگردد

ورودی هر نفر ۳۰ هزار تومان

نحوه امتیازات ماننده دوره های قبل میباشد

داشتن کارت بیمه الزامیست

مسابقات بر روی دو میز استار جدید برگزار میگردد

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید