باشگاه‏‎ها

بیلیارد سام

خرم‎آباد، چهار راه فرهنگ، کوچه شهید چمنگرد، مدیر اقای رامین نبی زاده

بیلیارد مهر:

بروجرد، خیابان جعفری نبش پاساژ زرگران. مدیر اقای عزیزالله پوشنده

بیلیارد ماهان:

بروجرد.خیابان حافظ جنوبی.افشار.پلاک ۵٫مدیر پیمان و وحید رشیدی

بیلیارد کیهان

بروجرد چهار راه قدسی جنب بازار بورس. مدیر اخوان دالوند

باشگاه استار:

دورود،بلوار ۶۰ متری. بانک کشاورزی، مدیر اقایان رحمتی و پیرهادی

بیلیارد امین

الشتر.خیابان ایت اله بروجردی.نرسیده به پارک رجایی. خیابان شهید حسنوند. مدیر اقای امین ایمانی

بیلیارد شایان

الیگودرز.خیابان امام. روبروی  مسجد توکلی. کوچه بانک ملت.مدیر اقای سرلک

بیلیارد نسیم

دورود.ایت الله بروجردی.روبروی پمپ بنزین.نسیم یک

بروجرد . خیابان تختی.روبروی سازمان اب . باشگاه بیلیارد افتاب .مدیر اقای سعدی پور

بروجرد . خیابان یادبود . طبقه پایین مبل اروین . باشگاه اریکه .مدیر دانیال مقدسی

بروجرد. انتهای تختی باشگاه ۱۴۷ مدیر اخوان پوشنده و کامیار صامت زاده

دورود . الغدیر.نبش بهار نهم. باشگاه اریا. مدیر اقای محمد ساکی

دورود. بانک ملی مرکزی. باشگاه شندر. مدیر حسین کر . محمد الیاسی